Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Llyfrgell Yr Archwiliad

Sesiynau Gwrandawiad Ionawr 2012

Sesiynau Gwrandawiad Mai 2012

Sesiynau Gwrandawiad Chwefror 2013

Newidiadau Materion yn Codi

Sut i Gyrraedd Yma

 

    Cynllun Datblygu Lleol - Sesiynau Gwrandawiad

 

Mae'r rhaglen sesiynau gwrandawiad ddrafft wedi cael ei baratoi gan yr Arolygydd ac ar gael drwy'r ddolen isod.

Rhaglen Ddrafft Sesiynau Gwrandawiad

 

Dilynwch y dolenni isod i weld manylion pob sesiwn gwrandawiad:

Sesiwn 1 - Materion Gweithdrefnol

Dydd Mawrth 10fed Ionawr 2012: 10:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS1-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS1-R220 C D Barker

HS1-R247 Bodelwyddan Development Action Group

HS1-R248 A & H Jones

HS1-R248 A & H Jones (Atodiad)

HS1-R277 Anwyl Construction

HS1-R705 Bodelwyddan Town Council

 

 

Sesiwn 2 – Tai: Angen a Chyflenwi

Dydd Mawrth 10fed Ionawr 2012: 12:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS2-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS2-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS2-R247 Bodelwyddan Development Action Group

HS2-R277 Anwyl Construction

HS2-R494 Kinmel Estate

HS2-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS2-R751 Home Builders Federation

HS2-R851 Mr & Mrs White

HS2-R850 Trustees of Prestatyn Estate

HS2-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Addendum)

HS2-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 3a – Strategaeth: Tai

Dydd Mercher 11fed Ionawr 2012: 10:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 6)

HS3a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 7)

HS3a-R247 Bodelwyddan Development Action Group

HS3a-R277 Anwyl Construction

HS3a-R494 Kinmel Estate

HS3a-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS3a-R705 Bodelwyddan Town Council

HS3a-R730 Lloyd Construction

HS3a-R850 Trustees of Prestatyn Estate

HS3a-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 3b – Strategaeth: Cyflogaeth a Gwrthwynebiadau i Dyraniadau Cyflogaeth

Dydd Mercher 11fed Ionawr 2012: 14:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 6)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 7)

HS3b-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 8)

HS3b-R247 Bodelwyddan Development Action Group

HS3b-R277 Anwyl Construction

HS3b-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS3b-R705 Bodelwyddan Town Council

HS3b-R809 Jones Peckover

 

 

Sesiwn 4 – Bodelwyddan

Dydd Iau 12fed Ionawr 2012: 10:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 6)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 7)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 8)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 9)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 10)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 11)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 12)

HS4-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 13)

HS4-R139 N Gascoyne

HS4-R208 Canon Roberts

HS4-R220 C D Barker

HS4-R232 G V Thompson

HS4-R247 Bodelwyddan Development Action Group (J Hutchinson)

HS4-R247 Bodelwyddan Development Action Group (A Jones - Cymraeg)

HS4-R247 Bodelwyddan Development Action Group (A Jones - English)

HS4-R248 A & H Jones

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 1)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 2)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 3)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 4)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 5)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 6)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 7)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 8)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 9)

HS4-R248 A & H Jones (Atodiad 10)

HS4-R257 S R Parker (Part 1)

HS4-R257 S R Parker (Part 2)

HS4-R277 Anwyl Construction

HS4-R494 Kinmel Estate

HS4-R700 Waters

HS4-R700 Waters (Atodiad)

HS4-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS4-R705 Bodelwyddan Town Council

HS4-R850 Trustees of Prestatyn Estate

HS4-R974 CCBC (Cymraeg)

HS4-R974 CCBC (English)

 

 

Sesiwn 4a - Materion a Godwyd gan Ann Jones AM

Dydd Gwener 13fed Ionawr 2012: 10:00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 6)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 7)

HS4a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 8)

 

Sesiwn 5 – Tai Fforddiadwy

Dydd Mawrth 17fed Ionawr 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS5-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS5-R277 Anwyl Construction

HS5-R494 Kinmel Estate

HS5-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS5-R751 Home Builders Federation

HS5-R751 Home Builders Federation (Atodiad)

HS5-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 6 - Polisi BSC 11, Hamdden a Mannau Agored

Dydd Mawrth 17fed Ionawr 2012:14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS6-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS6-DCC Atodiad 1

HS6-DCC Atodiad 2

HS6-DCC Atodiad 3

HS6-DCC Atodiad 4

 

HS6-R277 Anwyl Construction

HS6-R751 Home Builders Federation

HS6-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 7 – Oblygiadau Cynllunio

Dydd Mawrth 17fed Ionawr 2012:16.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS7-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS7-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 8a – Safleoedd Amgen; Tai

Dydd Mercher 18fed Ionawr 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 6)

HS8a-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 7)

HS8a-R76 D Cooper

HS8a-R277 Anwyl Construction

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Atodiad 1)

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Atodiad 2)

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Atodiad 3)

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Statement for Midnant Farm)

HS8a-R850 Trustees of Prestatyn Estate (Atodiad for Midnant Farm)

 

 

Sesiwn 8b – Safleoedd Amgen; Tai

Dydd Mercher 18fed Ionawr 2012: 11.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS8b-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS8b-R851 Mr & Mrs White

HS8b-R851 Mr & Mrs White (Atodiad A)

HS8b-R851 Mr & Mrs White (Atodiad B)

 

 

Sesiwn 8c – Safleoedd Amgen; Tai

Dydd Mercher 18fed Ionawr 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS8c-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS8c-R138 G & I Fleming

 

 

Sesiwn 8d – Safleoedd Amgen; Tai

Dydd Iau 19fed Ionawr 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS8d-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS8d-R246 Barwood Estates Ltd

HS8d-R494 Kinmel Estate

 

 

Sesiwn 8e – Safleoedd Amgen; Tai

Dydd Iau 19fed Ionawr 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS8e-DCC Cyngor Sir Ddinbych

 

 

Sesiwn 9 – Rhwystrau Gwyrdd; Polisi RD2

Dydd Mawrth 31af Ionawr 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3)

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4)

HS9-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 5)

HS9-R277 Anwyl Construction

HS9-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

HS9-R850 Trustees of Prestatyn Estate

 

 

Sesiwn 10 – Pentrefannau; Polisi BSC 6

Dydd Mawrth 31af Ionawr 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS10-DCC Cyngor Sir Ddinbych

 

 

Sesiwn 11 – Economi yr Ymwelwyr

Dydd Mercher 1af Chwefror 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS11-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS11-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad A)

HS11-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad B)

 

 

Sesiwn 12 – Strategaeth: Polisοau Manwerthu, Dyraniadau a Safleoedd Amgen

Dydd Mercher 1af Chwefror 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS12-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS12-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad A)

HS12-R275 Cwybr Partnership

HS12-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

 

 

Mae'r sesiwn hon wedi'i ddileu

 

Sesiwn 13 – Mineralau

Dydd Iau 2il Chwefror 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS13-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS13-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 14 – Polisi RD 4: Yr Iaith Gymraeg a Gwead Cymdeithasol a Diwylliannol Cymunedau

Dydd Iau 2il Chwefror 2012: 11.30 9.30 AM

 

Agenda (disodli gan EXAM0040)

Agenda (20/01/2012)

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS14-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS14-R974 Conwy County Borough Council (Cymraeg)

HS14-R974 Conwy County Borough Council (English)

 

 

Sesiwn 15 – Safleoedd Amgen; Cyflogaeth

Dydd Iau 2il Chwefror 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS15-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS15-R241 Vivod Holdings

HS15-R278 Braidwater Ltd

 

Sesiwn 16 – Dyranniadau Tai (ar wahan i Bodelwyddan)

Dydd Mawrth 7fed Chwefror 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS16-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS16-R702 Messrs Arscott, Maxwell & Johnson

 

 

Sesiwn 17 – Materion Eraill

Dydd Mawrth 7fed Chwefror 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS17-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS17-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 1)

HS17-DCC Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 2)

HS17-R731 M Thomas

HS17-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 18 - Amgylchedd Naturiol a Hanesyddol

Dydd Mercher 8fed Chwefror 2012: 09.30

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS18-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS18-R14   B Taylor

HS18-R279 Cyngor Cefn Gwlad Cymru

 

 

Sesiwn 19 – Monitro a Gweithredu

Dydd Mercher 8fed Chwefror 2012: 14.00

 

Agenda

 

Datganiadau yr Archwiliad

HS19-DCC Cyngor Sir Ddinbych

HS19-R700 G Waters

HS19-R854 Llywodraeth Cymru

 

 

Sesiwn 20 – Cyfarfod Archwiliadol (sesiwn gwrando newydd)

Dydd Iau 9fed Chwefror 2012: 10.00

 

Canfyddiadau rhagarweiniol yr arolygwr

 

HS20-DCC Ymateb Cyngor Sir Ddinbych (EXAM0075.R)

HS20-DCC Map 1 i gyf-fynd ag ymateb Cyngor Sir Ddinbych

 

Nodiadau o'r Cyfarfod Archwiliadol, sesiwn 20 (EXAM084)

 

Agenda

 

 
     
Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn τl

   
 

Hawlfraint © 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn τl i'r brig