Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Llyfrgell Yr Archwiliad

Sesiynau Gwrandawiad Ionawr 2012

Sesiynau Gwrandawiad Mai 2012

Sesiynau Gwrandawiad Chwefror 2013

Newidiadau Materion yn Codi

Sut i Gyrraedd Yma

 

    Cynllyn Datblygu Lleol - Sesiynau Gwrando Ychwanegol Chwefror 2013

Filler Graphic

 

Mae'r rhaglen sesiynau gwrandawiad ychwanegol wedi cael ei baratoi gan yr Arolygydd ac ar gael drwy'r ddolen isod.

Rhaglen Sesiynau Gwrandawiad Ychwanegol (21/01/13)

 

Dilynwch y dolenni isod i weld manylion am bob sesiwn gwrandawiad:

Sesiwn 25 - Polisi Fesul Cyfnod a Materion Eraill Nad Ydynt Yn Benodol I Safle

Dydd Mawrth 22ain Ionawr 2013: 10:00 (wedi ei ohirio)

Dydd Mercher 13eg Chwefror 2013: 10.00

 

Agenda

Polisi Fesul Cyfnod

Cytundeb Darparu

 

Mynychwyr

Denbighshire County Council

277 - Anwyl Construction Co Ltd

423 - Mr & Mrs W Ward

436 - RTW Holdings

438 - Castlemead Group Ltd

705 - Bodelwyddan Town Council

702 - Trustees of Prestatyn Estate

851 - Mr & Mrs C White

2877 - Freemont Ltd

2878 - Northern Estates Ltd

2882 - Mrs Eiddwen Watkin

2894 - Dr Hywel Watkin

494 - Kinmel Estate (wedi ei ychwanegu 02/01/2013)

854 - Welsh Government (wedi ei ychwanegu 03/01/2013)

751 - Home Builders Federation (wedi ei ychwanegu 16/01/2013)

 

Sylwadau Ychwanegol a Dderbyniwyd

494 - Kinmel Estate

850 - Trustees of Prestatyn Estate

2882 a 2894 - Mrs Eiddwen Watkin a Dr Hywel Watkin

2877 a 2878 - Freemont Ltd & Northern Estates Ltd

Trigolion Dinbych ar safleoedd AHS06 a AHS07

Trigolion Dinbych - Atodiad 1

Trigolion Dinbych  - Atodiad 2

Trigolion Dinbych - Atodiad 3

220 - Mr D Barker (wedi ei ychwanegu14/02/2013)

 

 

Sesiwn 26 Dyraniadau Tai Ychwanegol Posibl

Dydd Mawrth 22ain Ionawr 2013: 14:00 (wedi ei ohirio)

Dydd Mercher 13eg Chwefror 2013: 14.00

 

Agenda

 

Mapiau

AHS04 - Tir ger Lodge Farm, Dinbych

AHS05 - Tir gyferbyn a Ysgol Pendref (Ysgol Heulfre gynt), Dinbych

AHS06 - Tir rhwng Hen Ffordd Rhuthun ar ffordd newydd, Dinbych

AHS07 - Tir ar Ffordd Eglwys Wen, Dinbych

AHS13 - Tir Ysbyty HM Stanley, Llanelwy

 

Mynychwyr

Denbighshire County Council

277 - Anwyl Construction Co Ltd

423 - Mr & Mrs W Ward

436 - RTW Holdings

438 - Castlemead Group Ltd

702 - Trustees of Prestatyn Estate

809 - Jones Peckover

851 - Mr & Mrs C White

2852 - WCE Properties Ltd
2856 - Mr Chris Roberts

2857 - Mrs Kathleen Mee

2873 - Mrs Rhian Cattell

2882 - Mrs Eiddwen Watkin

2885 - Mr Walter Roberts

2889 - Miss Nia Watkin

2890 - Mr Rhys Watkin

2894 - Dr Hywel Watkin

2901 - Mr George Williams

2902 - Dr Philip Michael
2915 - Mr Richard Cattell

 

Sylwadau Ychwanegol a Dderbyniwyd

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safleoedd AHS06 a AHS07)

2852 - WCE Properties Ltd

Trigolion Dinbych ar safleoedd AHS06 a AHS07

Trigolion Dinbych - Atodiad 1

Trigolion Dinbych  - Atodiad 2

Trigolion Dinbych - Atodiad 3

 

 

Sesiwn 27 Dyraniadau Tai Ychwanegol Posibl

Dydd Mercher 23ain  Ionawr 2013: 10:00 (wedi ei ohirio)

Dydd Iau 14eg Chwefror 2013: 10.00

 

Agenda

 

Mapiau

AHS01 - Tir ar ochor tŷ Rhif 16 ystad Maes y Graig, Bodfari

AHS02 - Tir yng nghefn Llys Heulog, Cyffylliog

AHS03 - Tir gyferbyn a Bryn Gwynt, Cynwyd

AHS08 - Tir ger ystad Glan Ffyddion, Dyserth

AHS09 - Tir yng nghefn Maes Meurig, Gallt Melyd

AHS19 - Tir ger Hafod y Gn a Ysgol Tir Morfa, Rhuddlan

AHS21 - Tir ar gornel Sydenham Avenue a Rhodfar Gorllewin, Y Rhyl

 

Mynychwyr

Denbighshire County Council
277 - Anwyl Construction Co Ltd

423 - Mr & Mrs W Ward

702 - Trustees of Prestatyn Estate

809 - Jones Peckover

947 - Mr David Evans
2098 - Mr Llyr Huws Gruffydd AM
2805 - Mr Benny Lloyd

2836 - Cynghorydd Arwel Roberts
2852 - WCE Properties Ltd

494 - Kinmel Estate (wedi ei ychwanegu 02/01/2013)

 

Sylwadau Ychwanegol a Dderbyniwyd

494 - Kinmel Estate

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS01)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS02)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS03)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS08)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS09)

2805 - Mr Benny Lloyd

2836 - Cynghorydd Arwel Roberts

2852 - WCE Properties Ltd

 

 

Sesiwn 28 Dyraniadau Tai Ychwanegol Posibl

Dydd Mercher 23ain Ionawr 2013: 14:00 (wedi ei ohirio)

Dydd Iau 14eg Chwefror 2013: 14.00

 

Agenda

 

Mapiau

AHS10 - Tir yng nghefn ystad Maes Garmon, Llanarmon yn Il

AHS11 - Tir ir gogledd orllewin o Maes Derwen, Llanbedr Dyffryn Clwyd

AHS12 - Tir ger The Old Rectory, Llanbedr Dyffryn Clwyd

AHS14 - Tir ir cefn or groesffordd a Bron Y Clwyd, Llanfair Dyffryn Clwyd

AHS15 - Tir ar Ffordd y Wern, Llangollen

AHS16 - Tir ger Dolwar, Pentre Llanrhaeadr

AHS17 - Tir fferm Mid Nant, ger Ffordd Gronant, Prestatyn

AHS18 - Tir ar rhif cae 3583, ir de o Dyffryn Teg, Rhuallt

AHS20 - Tir ger Maes Hafod a Llys Famau, Rhuthun

 

Mynychwyr

Denbighshire County Council
423 - Mr & Mrs W Ward

497 - Mr Elfed Williams

702 - Trustees of Prestatyn Estate

809 - Jones Peckover

1240 - Councillor Martyn Holland

2442 - Mr Rod Cox

2827 - Mrs Patricia Hyett

2846 - Mr Ben Marfleet
2851 - Mr Gwynfor Evans

2852 - WCE Properties Ltd

494 - Kinmel Estate (wedi ei ychwanegu 02/01/2013)

 

Sylwadau Ychwanegol a Dderbyniwyd

494 - Kinmel Estate

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safle AHS10)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safleAHS11)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safleAHS17)

850 - Trustees of Prestatyn Estate (safleAHS18)

2442 - Mr Rod Cox (wedi ei ychwanegu15/02/2013)

2852 - WCE Properties Ltd

2851 - Mr Gwynfor Evans (wedi ei ychwanegu15/02/2013)

 

 
     
Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn l

   
 

Hawlfraint 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn l i'r brig