Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Llyfrgell Yr Archwiliad

Sesiynau Gwrandawiad Ionawr 2012

Sesiynau Gwrandawiad Mai 2012

Sesiynau Gwrandawiad Chwefror 2013

Newidiadau Materion yn Codi

Sut i Gyrraedd Yma

 

     Cynllyn Datblygu Lleol - Llyfrgell yr Archwiliad

Filler Graphic

 

Mae Llyfrgell yr Archwiliad yn cynnwys copau o ddogfennau canllaw allweddol, Canllawiau a Datganiadau Polisi Cynllunio, dogfennau lleol ac unrhyw wybodaeth arall syn debygol o gael ei defnyddio yn ystod yr archwiliad, ac fe fydd yn cael ei diweddaru wrth ir archwiliad fynd yn ei flaen.

Cynhwysir dolenni ir dogfennau pryd fo hynnyn bosibl, weithiau byddant yn ddolenni i wefannau syn cynnwys y dogfennau; ac maent yn gywir adeg ysgrifennu'r ddogfen hon.

Rhestr y Llyfrgell Archwilio (saesneg yn unig) (wedi'w llwytho 19/02/2013)

Rhan A - Dogfennau Craidd

Dogfennaur Cynllun Datblygu Lleol*

Dogfennau Paratoi*

Papurau Gwybodaeth*

Sylfaen Tystiolaeth*

Dogfennau Ewropeaidd

Dogfennau D.U.

Dogfennau Cymru

Dogfennau Lleol/Rhanbarthol (na chafwyd eu gyflwyno)

Canllawiau CDLL

 

(* dogfennau a gyflwynnwyd i'r Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth Cymru ar 26ain Awst 2011)

 

Rhan B - Dogfennau yr Archwiliad

Dogfennau yr Archwiliad

 

Dogfennau Defnyddiol

Adroddiad yr Arolygwr i Fewn i'r CDLl

Adroddiad Astudiaeth Argaeledd Tir 2012

Mapiau Ymgeisiol

 

 
Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn l

   
 

Hawlfraint 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn l i'r brig