Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Llyfrgell Yr Archwiliad

Sesiynau Gwrandawiad Ionawr 2012

Sesiynau Gwrandawiad Mai 2012

Sesiynau Gwrandawiad Chwefror 2013

Newidiadau Materion yn Codi

Sut i Gyrraedd Yma

 

    Cynllun Datblygu Lleol - Archwiliad Cyhoeddus

Filler Graphic

Mehefin 4ydd - MABWYSIADU Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL

Mewn cyfarfod o'r Cynor Sir ar Mehefin 4ydd 2013, mabwysiadwyd yn ffurfiol y CDLl gan Gyngor Sir Ddinbych. Mae hwn nawr yn disodli y Cynllun Datblygu Unedol Sir Ddinbych [CDU]. Mae copau or CDLl ar Datganiad Mabwysiadu ar gael iw harchwilio yn Llyfrgelloedd y Cyngor, Siopau un Alwad, Canolfan Gymunedol Bodelwyddan a swyddfeydd canlynol y Cyngor yn ystod oriau swyddfa arferol:

  • Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych

  • Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun

  • Ty Nant, Ffordd Llys Nant, Prestatyn

  • Ty Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl

Cynllun Datblygu Lleol Fabwysiedig (yn cynnwys mapiau cynigion)

Cyfarfod Cyn Gwrandawiad

Gynhaliwyd y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad ar 8fed Tachwedd 2011 yn Neuadd y Dref y Rhyl, Ffordd Wellington, Y Rhyl, LL18 1AB.

Pwrpas y Cyfarfod Cyn Gwrandawiad oedd esbonio a thrafod materion trefniadol a gweinyddol yn ymwneud rheolir Archwiliad, gan gynnwys y materion ar pynciau iw harchwilio, y rhaglen ar gyfer y gwrandawiadau ar rhai a fydd yn gwneud sylwadau, sut caiff sylwadau eu trin, yr amserlen ar gyfer cyflwyno datganiadau, ac unrhyw faterion perthnasol eraill. Ni chafodd cynnwys a haeddiannaur Cynllun Datblygu Lleol eu trafod yn y Cyfarfod Cyn Gwrandawiad.

Munudau y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad

Gwrandawiadau Archwilior Cynllun Datblygu Lleol

Cychwynnodd y Gwrandawiadau Archwilio ar 10fed Ionawr 2012 yn Neuadd y Dref y Rhyl (sesiynau 1-4A). Gynhaliwwyd sesiynau Gwrandawiad pellach (5-19) yn Ystafelloedd 1 a 2, Caledfryn, Dinbych.

 

Sesiynau Gwrandawiad

 

Gynhaliwyd Cyfarfod Archwiliadol ar dydd Iau 9fed Chwefror 2012, Canolfan Ieuenctid Ln Ganol, Ln Ganol, Dinbych, LL16 3UW. Mae dogfennau yn berthnasol i'r cyfarfod ar gael isod.

 

Canfyddiadau rhagarweiniol yr arolygwr

 

Agenda (EXAM0076)

 

HS20-DCC Ymateb Cyngor Sir Ddinbych (EXAM0075.R)

HS20-DCC Map 1 i gyf-fynd ag ymateb Cyngor Sir Ddinbych

 

Nodiadau o'r Cyfarfod Archwiliadol, sesiwn 20 (EXAM0084)

 

Camau Nesaf Gyda'r Cynllun Datblygu Lleol

Yn dilyn cais yr Arolygwr, rhedodd ymgynghoriad ar tystiolaeth ychwanegol (yn cynnwys gwybodaeth ar safle allweddol Bodelwyddan) a safleoedd potensial tai o dydd Iau 23ain Chwefror hyd at dydd Iau 19eg Ebrill 2012.

 

Roedd yr ymgynghoriad wedi ei gyfyngu ir rhai oedd wedi ymateb ac/neu wrthwynebu yn y gorffennol ir safleoedd ychwanegol o dan sylw. Nid oedd yr ymgynghoriad yn gyfle i ddatgan sylwybaeth ar rhannoedd eraill or CDLL.

 

MAI 2012 - SESIYNAU GWRANDAWIAD YCHWANEGOL - RHAGLEN AC AGENDU

Mae sesiynau ychwanegol y gwrandawiad bellach wedi dod i ben. Nodwyd yr Arolygwr gyda'u nodyn o'r canfyddiadau cychwynnol.

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 
Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn l

   
 

Hawlfraint 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn l i'r brig