Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymchwil & Gwybodaeth

Argaeledd Tir ar Gyfer Tai

Archwiliad

 

    Cynllun Datblygu Lleol Fabwysiedig

 

Fe fabwysiadwyd Cynllyn Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006-2021 ar 4ydd o Fehefin 2013 a disodli'r Cynllyn Datblygu Unedol blaenorol fel y cynllyn datblygu ar gyfer y Sir

Linc i Polisi Cynllunio Cymru

Linc i Adroddiad yr Arolygwr i Fewn i'r CDLl

 

Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021

2013

Fersiwn Fabwysiedig Mehefin 2013 (2 MB)

Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 Mapiau Cynigion  (Eraill) 2013 Eglurhad (282 KB)
Map Allweddol (440 MB)

Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 Mapiau Cynigion (Prif Ganolfannau)

2013

Bodelwyddan (7.7 MB)
Corwen (6.8 MB)
Dinbych (14.4 MB)
Llanelwy (6.7 MB)
Llangollen (10 MB)
Prestatyn (26 MB)
Rhuthun (12.6 MB)
Parc Busnes Llanelwy (4.6 MB)

Y Rhyl (27 MB)

Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 Mapiau Cynigion  (Pentrefi)

2013

Betws Gwerfil Goch (3 MB)
Bodfari (4.5 MB)
Bryneglwys (3.4 MB)
Cadole (3.3 MB)
Carrog (3.7 MB)
Clawddnewydd (3.2 MB)
Clocaenog (3.3 MB)
Cyffylliog (4 MB)
Cynwyd (3.5 MB)
Dyserth (5.2 MB)
Eryrys (3.3 MB)

Gallt Melyd (5.4 MB)
Gellifor (3 MB)
Glyndyfrdwy (3.3 MB)
Graig Lelo (3.9 MB)
Graigfechan (4.4 MB)
Gwyddelwern (3.2 MB)
Henllan (3.6 MB)
Llanarmon Yn Ial (3.4 MB)
Llanbedr Dyffryn Clwyd (3.3 MB)
Llandegla (3.3 MB)
Llandrillo (3.7 MB)
Llandyrnog (3.2 MB)
Llanfair Dyffryn Clwyd (3 MB)
Llanferres (2.9 MB)

Nantglyn (3.3 MB)
Pentre Llanrhaeadr (3.5 MB)
Pwllglas (3.5 MB)
Rhewl (3.7 MB)
Rhuallt (4.5 MB)
Rhuddlan (8 MB)
Trefnant (4.7 MB)
Tremerchion (3.4 MB)

Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 Mapiau Cynigion (Pentrefannau)

2013

Aberchwiler (2.6 MB)
Bontuchel (3.6 MB)
Cefn Mairwen (3.5 MB)
Cwm (2.9 MB)

Derwen (2.6 MB)

Graianrhyd (4.2 MB)
Groesffordd Marli & Cae Onnen (3.2 MB)
Hendrerwydd (2.5 MB)
Hirwaen (2.6 MB)
Llanelidan (2.8 MB)
Llangynhafal (2.5 MB)
Llanrhaedr Yng Nghinmeirch (2.7 MB)
Llanrhydd (2.7 MB)
Llanynys (2.6 MB)
Loggerheads (2.8 MB)
Maeshafn (3 MB)
Marian Cwm (2.5 MB)
Melin Y Wig (5.8 MB)
Pant Pastynog (2.6 MB)
Peniel (2.9 MB)
Pentre Saron (2.5 MB)
Pentrecelyn (3.1 MB)
Pentredwr (2.9 MB)
Prion (2.8 MB)
Tafarn Y Gelyn (3.1 MB)

Teras yr Abaty (2.7 MB)
Y Green (3.1 MB)

Datganiad Mabwysiadu

2013

Adroddiad (36 KB)

Hysbysiad Ffurfiol i'r Wasg

2013

Hysbysiad (10 KB)

Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd

2013

Adroddiad (7.4 MB)

Atodiadau (2 MB)

Adendwm 1 (5.3 MB)

Adendwm 2 (250 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn ôl

   
 

Hawlfraint © 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn ôl i'r brig