Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

Cartref CDLl

Llyfrgell Yr Archwiliad

Sesiynau Gwrandawiad Ionawr 2012

Sesiynau Gwrandawiad Mai 2012

Sesiynau Gwrandawiad Chwefror 2013

Newidiadau Materion yn Codi

Sut i Gyrraedd Yma

 

    Newidiadau Materion yn Code

  Mae'r rhain yn newidiadau i'r CDLl Adneuo a gynigir gan y Cyngor, yn dilyn pwyntiau a godwyd yn ystod y broses archwilio.

Bydd y newidiadau hyn yn cael ei drafod gyda'r Arolygydd, ac os bydd y CDLl yn gadarn gall cael eu hymgorffori yn y ddogfen derfynol.

EXAM0129

Rhestr o Newidiadau i Faterion yn Codi v5 (cymryd lle EXAM0104 17/05/2012)

29/10/12 226 KB
Atodiad 1 – MAP 05C Glyndyfrdwy 29/10/12 3.1 MB
Atodiad 2 – MAP21C Loggerheads 29/10/12 2.6 MB
Atodiad 3 - Monitro 29/10/12 128 KB

 

Mae fersiynau hynach o'r NMC ar gael yn y llyfrgell arholiad..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn ôl

   
 

Hawlfraint © 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn ôl i'r brig