Welcome to Denbighshire County Council

 

  Home
 

[housing prospectus_text.htm]

Cartref CDLl

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymchwil & Gwybodaeth

Argaeledd Tir ar Gyfer Tai

Archwiliad

Asesiad y Farchnad Dai Leol (AFDL) 2015 -2017

 

Addrodiad Monitro Blynddol 2015

Prosbectws Tai 2016

Cyfleoedd datblygu tai yn Sir Ddinbych

Prosbectws Tai 2016

Diben y ddogfen hon yw darparu rhestr o gyfleoedd datblygu tai yn Sir Ddinbych i ddatblygwyr a buddsoddwyr. Mae'r prosbectws hwn yn bwriadu crynhoi yn gryno ystyriaethau datblygu hysbys ar gyfer pob safle tai. Mae'r dull o gael un safle ar bob tudalen yn galluogi dosbarthuĺr holl wybodaeth gefndir berthnasol yn hawdd yn ystod y cam cyn gwneud cais.

Mae'r Prosbectws Tai yn rhestru tua 60 o safleoedd sydd ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Sir Ddinbych. Mae'n amlinellu'n fyr nodweddion y safle a pholis´au lleol sy'n berthnasol i unrhyw geisiadau cynllunio yn y dyfodol. Rydym yn hapus i ddarparu gwasanaeth llawn cyn gwneud cais

Mae'r tţm Cynllunio Strategol a Thai yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Prosbectws Tai 2016

Cynllunio Strategol a Thai, Caledfryn, Dinbych, Sir Ddinbych, Gogledd Cymru,  LL16 3RJ.

 Ff˘n: 01824  706916,  ebost: cdll@sirddinbych.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top

Disclaimer