Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref

 

YMGYNGHOTIADAU CYFREDOL

Cartref CDLl

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymchwil & Gwybodaeth

Argaeledd Tir ar Gyfer Tai

Archwiliad

Asesiad y Farchnad Dai Leol (AFDL) 2015 -2017

Addrodiad Monitro Blynddol

Prosbectws  Tir ar gyfer Tai 2016

    Cynllyn Datblygu Lleol

 

Beth ywr Cynllun Datblygu Lleol?

Maer CDLl yn rhoi canllawiau ar beth ellir ei adeiladu ac ymhle ledled y Sir dros gyfnod 15 mlynedd. Mae gofyn i bob Cyngor yng Nghymru gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer ei ardal. Maer CDLl yn pennu lle bydd datblygiad newydd, gan gymryd i ystyriaeth ymhlith pethau eraill, yr angen am y canlynol:

  • Tir cyflogaeth

  • Tai Siopau

  • Cyfleusterau hamdden

  • Gwarchod ein hamgylchedd unigryw

Cafodd CDLl Sir Ddinbych ei mabwysiadu ar 4 Mehefin 2013 ac yn delio r cyfnod 2006 2021.

 

 

Dogfennau a mapiau CDLl

 

Newyddion Diweddaraf

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol iw gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn y cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2017.

Maer Adroddiad Adolygu yn rhoi asesiad o berfformiad y CDLl presennol ac yn tynnu sylw at yr angen am gynllun newydd.

Mae copau or dogfen a gymeradwywyd iw gweld isod.

Gallwch ddarllen papuraur Cyngor, sydd yn cynnwys yr adroddiad ymgynghori, trwy glicio ar yr isod.

Addroddiad ar Adolygiad or CDLl

Cafodd y Cytundeb Cyflawni, a fydd yn arwain y cynhyrchiad o Gynllun Datblygu Lleol newydd, ei gytuno gan Llywodraeth Cymru ar 22 Mai 2018.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gysylltwch ag aelod o dm y Cynllun Datblygu Lleol ar 01824 706916 neu cdll@sirddinbych.gov.uk

 

Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn l

   
 

Hawlfraint 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn l i'r brig